Weerbaarheidstraining voor kinderen
Rots & Water training is een weerbaarheidstraining voor kinderen. In deze training leren kinderen hun eigen grenzen herkennen en aangeven, maar ook de grenzen van anderen respecteren. Kinderen leren zichzelf beter kennen en hun eigen keuzes te maken.
Hiervoor leren ze in de training de rots en water eigenschappen. Rots staat voor de kracht in jezelf en je eigen weg gaan. Water staat voor hoe je in verbinding staat met de omgeving, luisteren naar elkaar. Ieder kind heeft zowel rots- als watereigenschappen, in de training leer je wanneer je deze het beste in kunt zetten.

Voor wie?
Ik geef de rots en water training aan kinderen vanaf 8 jaar, die:
• meer zelfvertrouwen willen ontwikkelen
• last hebben van pesterijen
• moeite hebben om door te zetten als het moeilijk wordt
• zich lastig kunnen concentreren
• sociaal onhandig zijn

Leren door te doen!
Rots & Water is een psycho-fysieke training, dit betekent dat kinderen leren door te doen. We oefenen met verschillende spelvormen en rollenspellen. In de training leren kinderen:
• Zijn/haar eigen grenzen te stellen en te bewaken
• De grenzen van anderen te herkennen en te respecteren
• Om op te komen voor zichzelf (“Nee” durven zeggen)
• Steviger in de schoenen te staan (omgaan met groepsdruk en pestgedrag)
• Dat je altijd meer kan dan je denkt
• Zich bewust worden van lichaamstaal: wat straal je uit?

Waar?
Ik geef de trainingen in Utrecht, aan groepen op scholen of individueel op mijn eigen locatie op de Europalaan 2 (in gebouw: de ‘Alchemist’).

Rots en Water training op scholen
In de groepstraining op scholen komen bovenstaande thema’s aan bod, maar wordt per groep een apart programma gemaakt waarin de wensen van school worden meegenomen. De kosten voor de training zijn afhankelijk van de groepsgrootte en de wensen van de school. Ik maak hiervoor in overleg met de school een voorstel op maat.

Rots en Water training individueel
Soms past een individuele training beter bij een kind. Bijvoorbeeld vanwege de leervraag, omdat een kind zelf liever niet in een groep aan zijn of haar doelen werkt, of omdat er meerdere doelen voor een kind zijn waardoor een individuele training beter past.
Bij een individuele training maak ik gebruik van dezelfde oefeningen als in de groepstraining, maar stem ik deze helemaal af op de leerdoelen van het kind. Je kind krijgt dus –naast de individuele aandacht- een training op maat. Ervaring leert dat kinderen door de individuele aandacht vaak eerder hun doel(en) bereiken.
De kosten voor de individuele training bedragen € 180,- voor 4 lessen, daarna kunnen -indien nodig- losse lessen worden afgenomen. Een losse les kost € 50,- per les.

Meer weten of aanmelden?
Wil je meer weten of je kind (vrijblijvend) vast aanmelden, stuur dan een mail of neem contact op via het contactformulier.

Ervaringen van anderen lezen? Kijk daarvoor bij de referenties